Vi spreder viden & glæde…

Undervisningsmateriale_

Børn skal dygtiggøres og udvikles i skolerne. Alle kan dygtiggøres og udvikles det er et spørgsmål om vilje og ressourcer. Det er en fælles indsats på forskellige områder. Lille Eids niche område er dialogbaseret undervisning. Især er det vigtigt når vi taler om de yngste, hvor deres personligheder, karakter, sociale kompetencer formes og udvikles. Men hvad også er vigtigt for Lille Eid, er at gør børn livsglade! Derfor er vores mission, at sprede viden & glæde...

Religion og kultur er uadskilleligt historisk set og vores forståelse af hinanden er derfor vanskelig, hvis vi ikke formår at se værdierne bag de tusindsårs gamle traditioner som binder os sammen. Jeg mener at alle børn uanset deres religiøse og kulturel baggrund bør være lige! Lille Eid konceptet er et godt værktøj til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, da tosprogede eleverne vil føle sig anerkendt og set - ikke kun verbalt men også i faglig praksis. Dette vil samtidig smitte positivt af på deres selvopfattelse, kulturelleforståelse og accept af deres omgivelser. At lære om Eid kan medvirke til at skabe sammenhæng og forståelse hos børn, der lever i et multikulturelt samfund, for dermed at danne grobund for nye kulturrum.

Desuden er det yderest vigtig at børnelitteraturen i daginsititutionerne afspejler samfundets mangfoldighed.
Med vores forskellige undervisningsløsninger, styrker vi børns kendskab til andre kulturer, samtidig understøtter vi de obligatoriske faglige elementer børn skal lærer.

• Bøgerne Lille Eid og Eid-pynt +gratis lærervejledning (til lærerbrug)
• Eid-pynt skabeloner + vejledning (til lærerbrug og pædagog brug, og SFO brug mm.)
• Undervisningsworkshops

• Afholdes af Laila Muhareb Udby
• Fag og klassetrin se nedenstående skema
• Send en mail for at få en konkret beskrivelse af det ønskede undervisningsforløb, i forhold til de faglige læringsperspektiver, tidsforbrug og evt. forarbejde og efterarbejde i forbindelse med undervisningen.